HZGH Závaží třídy 10g - 5kg třídy F1-5kg do 5kg nerezové cejchované

22.05.2017Nerezová závaží pro kontrolní i metrologické účely třídy F1 (pro kalibraci a cejchování vah I. a II. třídy přesnosti). Závaží byly kalibrovány na Českém metrologickém institutu a je na ně vydán souhrnný kalibrační list. Závaží jsou uchovávané a dodávané v hliníkových boxech. Ceny v níže uvedené tabulce jsou uvedeny bez DPH 21%. Údaj "Dílek" znamená max. dovolenou chybu pro třídu F1 dle norem ČMI. Váživost 5kg - Dílek 25mg


Doba dodania0

Cena: 9075.00€