WESTO Mesto

19.07.2016

1x doména 2. rádu http://www.mesto.sk
50x e-mailové schránky
2 GB diskového priestoru
grafická podoba webstránky podľa želania
administrácia podstránok a článkov
administrácia noviniek, aktualít
administrácia pozvánok, udalostí
administrácia dokumentov rozdelených na OcÚ, Samosprávu, Radu (obecnú), Zastupiteľstvo a Komisie
administrácia fotogalérií
administrácia verejného obstarávania
administrácia tématických diskusií
administrácia SMS hlásnika
administrácia ankiet
administrácia encyklopédie mesta
administrácia videogalérie
administrácia adresára kontaktov
interaktívnu mapu hlásení problémov v katastri obce
responzívny dizajn pre mobily a tablety
bezplatná konzultácia 1hod./mesačne
pravidelná aktualizácia a doplnky podľa dopytov

e-maily50
diskový priestor2GB

Cena: 69.00€