API e-katalog.sk

Vkladanie záznamov cez API

Application programming interface, alebo skratkou API (rozhranie pre programovanie aplikácií). Katalóg e-katalog.sk ponúka registrátorom stránok a registračným službám zbierku funkcií, ktorými môžu obísť ručné vkladanie údajov registrovaných stránok a skrátiť dobu čakania na schválenie administrátorom.

K používaniu tohto rozhrania je povinný tzv. API key (kľúč), ktorý je priradený každému registrátorovi žiadajúcemu o tento typ služby.

Všetky informácie o adrese rozhrania a povinných položkách Vám zašleme e-mailom.

Kontaktujte nás e-mailom, alebo telefonicky na +421 903 160 050.

API rozhranie pre vkladanie: http://www.e-katalog.sk/api-add
API rozhranie pre úpravu: http://www.e-katalog.sk/api-edit/{id}
API rozhranie pre výpis: http://www.e-katalog.sk/api-list
API rozhranie pre zmazanie: http://www.e-katalog.sk/api-del/{id}
Metóda HTTP dopytu: POST
Formát návratovej správy: JSON

Povinné údaje API rozhrania pri vkladaní záznamu:

apikey Jedinečný API kľúč priradený každému registrátorovi, ktorý si o túto službu požiada
nazov Stručný názov stránky, max. 125 znakov
email Kontaktný e-mail
url Plná URL adresa stránky aj http://
popis Rozšírený popis stránky, max 512 znakov
znacky Kľúčové slová, oddelené čiarkou
telefon Telefonický kontakt
zaradenie Číselné ID kategórie, napr. pre http://www.e-katalog.sk/kategoria/Leasing_c-51 je ID : 51. Pre viac zaradení sú čísla oddelené čiarkou. Maximálny počet: 3

Nepovinné údaje API rozhrania:

adresa Ulica a číslo
mesto Mesto
psc PSČ
facebook URL adresa Facebook stránok
facebookalbum URL adresa vybraného albumu Facebook stránky
socialnetwork URL adresa inej sociálnej siete
youtube Kód videa na Youtube sieti

Príklad vloženia pomocou knižnice cURL a PHP

 1. <?php
  $url = 'http://www.e-katalog.sk/api-add'; $fields_string = ''; $fields = array( 'apikey'=>'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'nazov'=>'Moja stránka', 'email'=>'test@test.sk', 'popis'=>'Krátky popis, ktorý chcete aby obsahoval profil stránky', 'znacky'=>'slovo1, slovo2, slovo3', 'zaradenie'=>'51,22', 'url'=>'http://testik.sk/path?gur=1', 'telefon'=>'0903160050', 'adresa'=>'Letná 14', 'mesto'=>'Košice', 'psc'=>'08001', 'facebook'=>'https://www.facebook.com/katalog.stranok', 'facebookalbum'=>'https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151181210792716.471869.354023897715', 'socialnetwork'=>'https://plus.google.com/+Web%C5%A1%C3%BAdioWEBDatasroSabinov/posts', 'youtube'=>'KvA369KDLYg' ); foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; } rtrim($fields_string, '&'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fields)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $result; // JSON

Príklad výsledku (JSON):

{"status":"success","message":"Page was successfully saved to e-katalog.sk. Password for edit: akbofiiti"}
alebo
{"status":"error","message":"Error while saving page"}

Úprava záznamov cez API

 1. <?php
  $url = 'http://www.e-katalog.sk/api-edit/54'; $fields_string = ''; $fields = array( 'apikey'=>'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'nazov'=>'Nový názov', 'email'=>'zmeneny@email.sk', 'popis'=>'Nový popis', .... ); foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; } rtrim($fields_string, '&'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fields)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $result; // JSON

Prezeranie záznamov cez API

 1. <?php
  $url = 'http://www.e-katalog.sk/api-list'; $fields_string = ''; $fields = array( 'apikey'=>'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ); foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; } rtrim($fields_string, '&'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fields)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $result; // JSON

Príklad výsledku (JSON):

[ {
  "id":87,
  "host":"e-katalog.sk",
  "nazov":"Katalóg internetových stránok",
  "path":"",
  "www":1,
  "popis":"Popis webu"},
{  "id":478,
  "host":"webdatasro.sk",
  "nazov":"WEBData s.r.o."
  ...
}]
 

Váš odkaz bol odoslaný!