ZdruženiaWESTO - web pre obec a mesto

URL: http://www.westo.sk
WESTO ponúka jednoduchú a intuitívnu administráciu obsahu webových stránok miest, obcí, združení a organizácií. Web založený na systéme WESTO je responzívny tj. bezproblémovo sa prispôsobuje každému zobrazovaciemu zariadeniu (mobilu, tabletu a monitoru), spĺňa štandardy IS VS a obsluha je schopná ...
detail Produktov: 2

Mladiinfo Slovensko

URL: http://www.mladiinfo.sk
Sme nová mládežnícka organizácia so sídlom v Bratislave v Mlynskej doline. Pomáhame študentom získať informácie na témy: štipendiá, stáže, štúdium v zahraničí, konferencie, výmenné programy, dobrovoľníctvo.
detail

Občianske združenie Tvorivá dielňa

URL: http://www.oztvorivadielna.sk
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.
detail

Obec Bajka

URL: http://www.bajka.sk
Oficiálna stránka obce Bajka v Levickom okrese.
detail

Dopravno – vedecká spoločnosť

URL: http://www.dvs-eu.sk
Cieľ - odborne a vedecky pracovať na problematike dopravy a rozvíjať dopravnú vedu ako uznávanú vedeckú disciplínu v reakcii na meniace sa ekonomické, ekologické, sociálno-spoločenské, kultúrne a etické dimenzie trvalo udržateľného rozvoja.
detail

Montanistika - Spolok pre montánny výskum

URL: http://www.montanistika.sk
Banícka minulosť a súčasnosť Slovenska, pamiatky na ťažbu v podobe starých banských diel – šachty, štôlne, haldy a závody na úpravu rúd, ložiská vzácnych kovov a ostatných nerastov ako aj pod zemou ukrytá pestrá škála mineralizácií.
detail

Ďakujeme.sk - darujte tu a teraz - online... (darovanie online)

URL: http://www.dakujeme.sk
Darujte tu a teraz - online po celý rok. Podporte osudy konkrétnych ľudí: detí s postihnutím, chorých, aktivity mladých ľudí, neziskové organizácie a pod. Vyberte si spomedzi 7 000 prijímateľov. Bezpečná platba cez vašu banku.
detail

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU / SLOVAK BIATHLON ASSOCIATION

URL: http://www.biathlon.sk
Biatlon patrí dlhodobo k najúspešnejším slovenským zimným športom, a vďaka dosiahnutým výsledkom svojich športovcov, ako aj organizovaniu vrcholných biatlonových podujatí, sa stal pojmom na slovenskom športovom nebi. Vzhľadom k náhlemu nárastu propagácie biatlonu by sa mohlo zdať že je to nové ...
detail

Dve percentá z daní - nájdite, komu môžete venovať vaše 2% z dane

URL: http://www.dvepercenta.sk
Vyhľadávač neziskových organizácií, ktorý poskytuje aktuálny zoznam prijímateľov 2% na daný rok - venujte dve percentá z vašich daní. Stiahnite si už predvyplnený formulár vašej obľúbenej organizácie.
detail

Slovenská asociácia koučov - SAKO

URL: http://www.koucovia.sk
Slovenská asociácia koučov - stránky pre koučov, koučovaných a sympatizantov koučovania. Koučovia považujú koučovanie za preferovaný spôsob rozvoja potenciálu ľudí. Záujemcovia o koučing tu nájdu rôzne druhy informácií: koučovacie podujatia, články o koučovaní, etický kódex kouča, adresár koučov, odkazy na ...
detail

AGROTURIST

URL: http://www.agroturist.sk
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky je nepolitická, dobrovoľná a záujmová organizácia združujúca subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov najmä v oblasti cestovného ruchu alebo sa podieľajú na vytváraní potrebných podmienok.
detail

Autoklaster Západné Slovensko

URL: http://www.autoklaster.sk
Združenie výrobcov automobilov, koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne prepojených firiem a pridružených inštitúcii, s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti.
detail

Spoločnosť Via Cassa

URL: http://www.viacassa.sk
Spoločnosť Via Cassa je mladým šermiarskym kolektívom, ktorého cieľom je štúdium histórie, nácvik a predvádzanie šermiarskych, divadelných a iných umeleckých vystúpení a podujatí, organizovanie kurzov a záujmových krúžkov, rozvíjanie osobností a schopností členov združenia, udržovanie a rozširovanie tradície historického šermu ...
detail

Tokajská nínna cesta

URL: http://www.tvc.sk
Záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojím členstvom prejavia záujem o rozvoj slovenského tokajského mikroregiónu, najmä jeho tradičných hospodárskych odvetví, kultúry a ich využitia pre rozvoj cestovného ruchu.
detail

Botanická záhrada Trnava

URL: http://www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk
Botanická záhrada Trnava MTF STU Trnava
detail

Kultúrne centrum Sihoť v Trenčíne

URL: http://www.kcsihot.sk
Občianske združenie Kultúrne centrum Sihoť Trenčín: tvorba kultúrnych podujatí, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov. Výchovné koncerty, kurzy, kultúrne podujatia, programy na recepcie a vernisáže.
detail

Mikroregión Radošinka

URL: http://www.radosinka.sk
Jedenásť obcí Nitrianskeho kraja vytvorilo začiatkom roka 2007 Občianske združenie „Mikroregión Radošinka“.
detail

Sekce pěstitelů sukulentů

URL: http://www.sukulenty-sps.cz
SPS, Sekce pěstitelů sukulentů, ročenka Adenium, nabídka rostlin a semen, články o pěstování, návštěvy sbírek
detail

Supervízia v sociálnej práci

URL: http://www.supervizia.sk
Supervízia v sociálnej práci. Supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie, mediácia.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!