Štítok vyrobky zo skla

Stránky v katalógu, ktoré odpovedajú štítku: vyrobky zo skla


SKLOVAkIA,s.r.o.

Štúdio sa zameriava na dizajn skla a výrobu skla do interiéru a exteriéru. Vytvárame unikátny dizajn úžitkového skla, umeleckého návrhu skla, venujeme sa tvorbe ocenení, dizajnu plakiet,realizujeme športové trofeje zo skla a akékoľvek ocenenia alebo upomienkové predmety na objednávku. Tienidlá ...
detail navšítiť web +1e

 

Váš odkaz bol odoslaný!