Štítok www.suvkosice-sk/

Stránky v katalógu, ktoré odpovedajú štítku: www.suvkosice-sk/


ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA Košice

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou žiakom, ktorí disponujú nevyhnutnou mierou výtvarného talentu a pripravuje ich pre prax i pre vysokoškolské štúdium príbuzného, najmä umeleckého zamerania. 4-ročné študijné odbory: fotografický dizajn, propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, ...
detail navšítiť web +1e

 

Váš odkaz bol odoslaný!