Neziskové organizácie


medzi nami ~ občianske združenie

URL: http://ozmedzinami.sk
Občianske združenie Medzi nami je malým združením, ktoré sa snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich, častokrát, bezútešnú situáciu.
detail

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa

URL: http://www.wix.com
Pomáhame spotrebiteľom pri uplatňovaní ich práv.
detail

DHZ Leopoldov

URL: http://dhzleopoldov.site90.net
Medzi činnosti DHZ Leopoldov patrí: - činnosti pre potreby mestského úradu - účasť na súťažiach - príprava mladých požiarnikov na Hru Plameň - práce na prevádzky schopnom stave našej techniky - udržiavanie priestorov hasičskej zbrojnice - hasenie požiarov
detail

clovek v ohrozeni

URL: http://www.clovekvohrozeni.sk
Humanitárna práca v krízových oblastiach sveta, pomoc rozvojovým krajinám, obhajoba ľudských práv v krajinách s diktátorským režimom, rozvojové vzdelávanie na školách na Slovensku, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET
detail

Surfkemp.sk

URL: http://www.surfkemp.sk
Šporový klub prevádzkujúci surfing, wakeboarding, kitesurfing a windsurfing. Sprostredkovanie športových zážitkov a cestovanie za morskými športami.
detail

www.alfamania.sk - internetový spolok Alfistov

URL: http://www.alfamania.sk
online registrácia majiteľov Alfa Romeo, Alfa Romeo - darčekové predmety - náhradné diely, fóra, zrazy a stretnutia
detail

Mladiinfo Slovensko

URL: http://www.mladiinfo.sk
Sme nová mládežnícka organizácia so sídlom v Bratislave v Mlynskej doline. Pomáhame študentom získať informácie na témy: štipendiá, stáže, štúdium v zahraničí, konferencie, výmenné programy, dobrovoľníctvo.
detail

Česká krajina

URL: http://www.ceska-krajina.cz
Obecne prospešná spoločnosť Česká krajina je neštátnou neziskovou organizáciou z oblasti ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Zameruje sa predovšetkým na ochranu biodiverzity.
detail

Meluzínek o.s.

URL: http://www.sdruzenimeluzinek.cz
Cílem občanského sdružení MELUZÍNEK je pomáhat nemocným dětem, postiženým dětem a dětem umístěným v dětských domovech.
detail

Oficiálne stránky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Holíč.

URL: http://www.srzmoholic.sk
Oficiálne stránky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Holíč. Nájde te tu zoznam našich revírov, mapy, fotogalériu, prehľady o zarybňovaní, prehľady o úlovkoch a kontaktné informácie.
detail

Stála konferencia organizácií III.sektora SR

URL: http://www.skts.sk
Stála konferencia organizácií III. Sektora Slovenskej Republiky je oficiány člen medzinárodnej organizácie ICSW (International Council on Social Welfare - A World Organisation Promoting Social Development) t.j. medzinárodna organizácia na podporu sociálneho rozvoja, ďalej len ICSW. Ambíciou našej konferencie je otvoriť seriózny ...
detail

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

URL: http://www.aivd.sk
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) je mimovládna, nezisková, nepolitická, dobrovoľná organizácia. Bola založená 12.3. 1991 so sídlom v Bratislave. Poslaním je združovať inštitúcie a osoby zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby zamerané ...
detail

Občianske združenie SATYR

URL: http://www.satyr.name
Občianske združenie SATYR, www.satyr.name
detail

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, občianske združenie

URL: http://www.adra.sk
ADRA podporuje projekty rozvojovej spolupráce a poskytuje humanitárnu pomoc oblastiam postihnutým katastrofami. ADRA je mimovládna, nezávislá humanitárna agentúra Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Je právne zaregistrovaná ako občianske združenie so sídlom v Bratislave. ADRA je riadená Správnou radou a vykonáva svoje ...
detail

Klub veteránov letiska Kuchyňa - základné informácie...

URL: http://www.leteckyveteran.com
Klub veteránov letiska Kuchyňa je združenie ľudí, ktorí časť svojho života zasvätili práci na letisku neďaleko Malaciek.
detail

Bahájska viera - bahájske spoločenstvo

URL: http://www.bahai.sk
Pohľad na život, ktorý ľudí zjednocuje, umožňuje im stať sa lepšími, pomáhať ostatným. Vysvetlenie toho, prečo sa jednotlivé náboženstvá navzájom nevylučujú, prečo je ich pôvodcom jeden spoločný Boh a čo to znamená pre optimistickú budúcnosť ľudstva. Články o živote po ...
detail

BERKAT - adresná a efektívna pomoc

URL: http://berkat.sk
Zameriavame svoju pozornosť na pomoc do chudobných častí sveta ako sú Afganistan a Maroko, ale pomáhame aj na Slovensku.
detail

Český spolok Bratislava

URL: http://www.cesi.sk
Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občianske združenie zamerané na podporu česko-slovenskej vzájomnosti, vyvíja kultúrne a spoločenské aktivity zamerané na udržiavanie kontaktov v rámci krajanskej komunity a propagáciu českej kultúry a českého jazyka v slovenskom prostredí.
detail

O.Z. Vagus

URL: http://www.vagus.sk
Občianske združenie, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova a je prevádzkovateľom projektu Streetwork.
detail

Slovenská e-akadémia,n. o. / E-Academia Slovaca, n.o.

URL: http://www.eas.sk
Slovenská e-akadémia vznikla v decembri 2003 s cieľom poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb. Angažuje sa v aktivitách: * vedeckej tvorivej činnosti a vývoja systémov, * publikovania príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch, na vedeckých konferenciách ...
detail

Portal partners

Momentálne je táto sekcia voľná.

Would you like to become a partner of this section?
Contact us.

 

Your message has been send!