Neziskové organizácie 2


Via Altera

URL: http://www.viaaltera.sk
Informačný portál občianskeho združenia Via Altera prináša informácie z oblastí ako trvlo udržateľný rozvoj, procesovo orientovaná psychológia, hlboká demokracia, partnerské vzťahy, sebarozvoj, ekopsychológia, budovanie komunít atď.
detail

Dianetika - Čo to je?

URL: http://www.dianetikakosice.sk
Keďže ?Dianetika? vysvetľuje, ako na človeka vplýva jeho vlastná myseľ, zaujíma sa o ňu stále viac a viac inteligentných a schopných ľudí. Ide o vedu o ľudskej mysli, ktorá završuje 50 000 rokov úpenlivého hľadania zmyslu života a fungovania ľudskej ...
detail

Falun Gong

URL: http://www.falungong.sk
Tradičné čínske cvičenia pre telo a myseľ. Slúžia na: zlepšenie koncentrácie, odbúranie stresu a únavy, upevnenie zdravia, pestovanie schopnosti sebaovládania a jasnej mysle. Ich pohyby sú ľahko naučiteľné, vhodné pre ľudí každého veku. Falun Gong (FG) sa podobá na tchaj-čchi, ...
detail

Bývalé feministky

URL: http://byvale-feministky.webnode.sk
Byť skutočnými ženami - ženami, ktoré mužov milujú a dokážu sa im podriadiť.
detail

ERC:: Ekumenická rada cirkví v SR

URL: http://www.ekumena.sk
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (ďalej ERCSR) je spoločenstvo cirkví.Má dve základné poslania ? vnútorné a vonkajšie. Vnútorným poslaním je prekonávanie rozdielov a posilňovanie jednoty kresťanstva skvalitňovaním spolupráce medzi cirkvami i v jednotlivých cirkvách. Vonkajším poslaním je prehĺbenie pôsobenia ...
detail

bezproblemovoz.tym.sk

URL: http://bezproblemovoz.tym.sk
Stranka venova obianskemu združeniu a jeho aktivitám , modelingu a rozným výstavam koncertom spoločenským akciám. Aktivity ,ktore napomahajú lepšiemu životu uplatneniu sa na pracovnom trhu a, možnostiam mladým ľudom niekam sa presadiť v show biznise.Napomáha malým podnikatelom rozvýjať aktivity.
detail

Cirkev bratská

URL: http://www.cb.sk
Oficiálne stránky Cirkvi bratskej na Slovensku
detail

TATRA forum

URL: http://www.tatraforum.sk/
Naša organizácia vznikla v roku 2009. Vo svojej činnosti sa zameriava na praktickú ochranu prírody. Poskytovanie informácií, služieb súvisiacich s návštevou Národného parku. Podpora športových aktivít.
detail

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže::NOVINKY z DOMKY

URL: http://www.domka.sk
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľníckou mládežníckou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom Rady mládeže Slovenska (RMS). Má 32 samostatných stredísk, v ktorých je združených viac ako 7600 detí a mladých ľudí. Disponujem obrovským dobrovoľníckym potenciálom. Jej úlohou je starať ...
detail

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU

URL: http://pomocjedendruhemu.sk/
Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU svoju pomoc adresuje deťom a dospelým so závažnými zdravotnými ťažkosťami alebo rodinám s nízkym príjmom. Finančnú a materiálnu pomoc zabezpečujeme priamo zo zdrojov nadácie alebo od externých darcov, ktorí môžu pomôcť žiadateľom uverejneným na našich internetových ...
detail

Evolučná teória a evolúcia

URL: http://www.evolutionrevolution.eu/sk/
Evolučná teória podľa Charlesa Darwina sa pokladá za teóriu vzniku života na zemi, ale v poslednej dobe sa našli zaujímavé skutočnosti ktoré môžu spochybňovať túto teóriu. Evolúcia sa učí prevažné na základných školách a dokonca aj na univerzitách. Prečítajte si ...
detail

Kresťanské centrum BEREA

URL: http://www.berea.sk
Občianske združenie zamerané na podporu kresťanského vzdelávania, voľnočasových aktivít mládeže a kresťanskej misie.
detail

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

URL: http://www.autizmus.sk
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom je občianske združenie ktoré zastupuje záujmy detí mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom.
detail

Spinning Guide

URL: http://www.spinningguide.com
Cílem spolku SPINNING GUIDE.CZ je investigativní činnost a publicistika při zachování nezávislosti a objektivního přístupu se zájmem na uchovávání tradic a historických faktů. Kolektiv autorů připravuje publikaci o historii a původu slova "spin".
detail

Asterion, n.o. - podnikateľský inkubátor Handlová

URL: http://www.inkubatorhandlova.sk
Hlavným poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery a poskytovať im dlhodobejšiu starostlivosť. Na túto činnosť a na spravovanie podnikateľského inkubátora mesto Handlová založilo neziskovú organizáciu ASTERION, n.o.. ASTERION, n. o. je nezisková organizácia založená mestom Handlová ...
detail

Slovenský Rybársky Zväz Mestská Organizácia Dubnica nad Váhom

URL: http://www.srzmsodubnica.sk
Občianske združenie v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.
detail

Nadácia 858

URL: http://www.nadacia858.sk
Webová stránka Nadácie 858 ktorá má za cieľ podporovať výrobu a propagovať predaj slovenských výrobkov. Zvyšovať povedomie spotrebiteľov a vychovávať k týmto návykom mladé generácie.
detail

Muskarsky klub Dolný Kubin

URL: http://www.mkdk.sk/
Cieľom tejto skupiny je dať do poriadku všetky potoky v Dolnom Kubíne a jeho okolí lebo väčšina je v katastrofálnom stave. Nielen že ich nie je vidno ale ich ani nepočuť. Dostať sa ku nim ide len za pomoci motorovej ...
detail

Architektonické bariéry z pohľadu osôb so zrakovým postihnutím

URL: http://www.architektonickebariery.sk
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ? ÚNSS je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí. Centrum technických a informačných služieb - CETIS je špecializované pracovisko ÚNSS, ktorého poslaním ...
detail

F O P A  - Fotoklub profesionálov a amatérov

URL: http://www.fopa.sk
Fotoklub profesionálov a amatérov. Fotografie. Výstavy. Workshopy. Prezentácie.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!