Neziskové organizácie 3


o.z. Plamienok šťastia

URL: http://www.plamienokstastia.estranky.sk/
Funkcie občianskeho združenia. Dobrovolné príspevky na účet priamo, poštovými poukazmi, alebo prevodmi z účtu. Vyberaním dobrovolných príspevkov do uzamknutých prenosných pokladničiek.
detail

FS Vranovčan

URL: http://www.vranovcan.sk
Oficiálne stránky folklórneho súboru Vranovčan – Official websites of The Folklore Ensemble Vranovcan, Slovakia
detail

Detský domov PRE TEBA, Prešov

URL: http://www.dcpreteba.sk
Detské centrum „PRE TEBA“ je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001. V rámci detského domova prevádzkuje sieť profesionálnych rodín pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, výchovným opatrením a na dohodu.
detail

Karpatská nadácia

URL: http://www.karpatskanadacia.sk
Poslaním Karpatskej nadácie je podpora východoslovenského regiónu v duchu rozvoja jeho tradičných hodnôt vzájomnej pomoci a rešpektovania kultúrnej a etnickej rozmanitosti. Karpatská nadácia vznikla v roku 1995 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí ...
detail

Rada mládeže Žilinského kraja

URL: http://www.rmzk.sk
RMŽK zastupuje oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáha tak pri vytváraní podmienok pre ich všestranný rozvoj po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.
detail

Na hrane, občianské združenie

URL: http://www.nahrane.org
Združenie slúži ako platforma na realizáciu projektov spojených s rozvojom adrenalínových a extrémnych športov, vytváranie podmienok a podporu talentov.
detail

Spoločnosť Via Cassa

URL: http://www.viacassa.sk
Spoločnosť Via Cassa je mladým šermiarskym kolektívom, ktorého cieľom je štúdium histórie, nácvik a predvádzanie šermiarskych, divadelných a iných umeleckých vystúpení a podujatí, organizovanie kurzov a záujmových krúžkov, rozvíjanie osobností a schopností členov združenia, udržovanie a rozširovanie tradície historického šermu ...
detail

Stránka o šľachtických rodoch

URL: http://www.slachta.com
Stránka o histórii šľachtických rodov Uhorska. Genealógia, heraldika, historické mapy, historické veduty, pečate a miniatúry z armálnych listín. Fotografie hradov, zámkov a kaštieľov. Registre panovníkov a vysokých kráľovských úradníkov v Uhorsku.
detail

ODS - Občanská demokratická strana

URL: http://ods.cz
Občanská demokratická strana zakládá svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství. ODS je liberálně konzervativní strana, navazující na humanitní a demokratické tradice první republiky.
detail

MOZAIKA - Svätý Jur

URL: http://mozaikasvatyjur.sk
Web stránka občianskeho združenia MOZAIKA - Svätý Jur, ktoré sa zameriava na pravidelné i nepravidelné voľnočasové aktivity pre deti, tínedžerov a mládež vo Svätom Jure.
detail

Klub slovenských turistov regiónu Šariš

URL: http://kstpo.sk
Klub slovenských turistov regiónu Šariš - Prešov, Sabinov a Lipany. Nájdete tu informácie o turistických akciách či rôzne zaujímavosti z okolia apod.
detail

KSIL - zábava pre deti

URL: http://ksil.sk
Detské ihriská s certifikátom. Iné ako ostatné. Pestré, nápadité, bezpečné od spoločnosti DEXTRADE Žilina, s.r.o.
detail

Milliardcity.com

URL: http://www.milliardcity.com
Našim cieľom je vytvárať dôležitú komunitu zaujímavých, úspešných ľudí, ktorí žijú v neustálom pohybe a pripravovať pre nich rýchle, okamžite dostupné informácie, riešenia.
detail

DUCHENNE ACTIVE CROWD

URL: http://www.duchenne-ac.wbl.sk
Venované rodinám detí a mladým mužom s diagnózou Duchenne/becker svalová dystrofia
detail

Klub - Východniarov a ich priateľov

URL: http://www.vychodniari.vesele.info
Informácie o Vychodniarskom plese v Lučenci. Fotografie plesu a východneho slovenska.
detail

Klub 112 Airsoft, letní dětský tábor, recenze, poradenství, zájezdy

URL: http://www.klub112.cz
Občanské sdružení Klub 112 pořádá letní dětský tábor, Airsoftové hry, nabízí čtivé, autorské recenze, poskytuje poradenství. Pro své členy a širokou veřejnost organizuje zajímavé výlety a zájezdy.
detail

Sirius, n. o.

URL: http://siriusno.sk
Nezisková organizácia pri Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši
detail

Likavskí hasiči | stránky o hasičoch z Likavky a ich aktivitách

URL: http://www.likavskihasici.sk
Obecný hasičský zbor LIKAVKA | Dobrovoľný hasičský zbor LIKAVKA | Občianske združenie Florián, Dobrovoľná požiarna ochrana SR
detail

Slovenský kosecký spolok - SKoS

URL: http://www.kosci.sk
Domovská stránka Slovenského koseckého spolku (skratka SKoS). Sme občianske združenie ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k tradičnému ručnému koseniu kosou. Snažíme sa vytvoriť záujem o ručné kosenie aj u mladších generácií. Organizujeme súťaže po Slovensku aj v zahraničí. Našou snahou ...
detail

DHZ Štítnik

URL: http://dhzstitnik.webnode.sk
Dobrovoľný hasičský zbor Štítnik
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!